Program partnerski a podatek

Wspaniale jest obserwować, jak na konto wpływają coraz wyższe przychody z programów partnerskich, ale... sielankę przerywa niepokojąca myśl, że wraz z pojawieniem się przychodu, pojawił się też obowiązek podatkowy. Natłok myśli: ile płacić? kiedy? jak dokumentować? Im szybciej uporamy się z tymi wątpliwościami tym szybciej powrócimy do pierwotnego stanu zadowolenia z zarabiania.


Podatek płacić trzeba

Choć ciężko rozstać się z zarobionymi pieniędzmi, musimy zapłacić podatek od dochodów osiągniętych z udziału w programie partnerskim. Jest kilka form rozliczenia, które przedstawię wam poniżej. Są to informacje dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Podstawa rozliczenia

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, partnerzy rozliczają się najczęściej na dwa sposoby: na podstawie umowy o dzieło lub umowy dzierżawy/najmu powierzchni reklamowej.

Umowa o dzieło

Jeżeli reklamodawca podpisuje z nami umowę o dzieło, sprawa jest prosta. Jako zleceniodawca pobiera zaliczki na podatek dochodowy i opłaca należne składki. Następnie przysyła nam PIT-11 do końca lutego następnego roku podatkowego. Na jego podstawie wypełniamy PIT-37 wykazując nasze wynagrodzenie w rubryce "działalność wykonywana osobiście". Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej polecam artykuł PIT-37 praca, zlecenie, dzieło, emerytury.

Umowa najmu

We wrześniu 2014 r. minister finansów wydał interpretację, w której stwierdza, że użyczenie miejsca na swojej stronie internetowej reklamodawcy ma miejsce na podstawie umowy podobnej do umowy najmu, czyli może być rozliczana jak najem. Z urzędu najem i dzierżawa opodatkowane są na zasadach ogólnych, jednak możesz wybrać zwykle korzystniejsze rozliczenie ryczałtem. Odsyłam was do oryginalnego tekstu interpretacji: Interpretacja ogólna Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Ministra Finansów

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeżeli zdecydujesz się rozliczać według skali podatkowej nie musisz tego faktu zgłaszać w Urzędzie Skarbowym - taki sposób rozliczenia przysługuje Ci według prawa podatkowego. Jednak musisz opłacać comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Zaczynasz je płacić kiedy twoje dochody przekroczą kwotę wolną od podatku (w roku 2015 to 3.091 zł). Wpłacasz je do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak obliczyć wysokość zaliczki

Zakładając, że rozpoczynasz współpracę w styczniu i co miesiąc otrzymasz 1000 zł tytułem najmu powierzchni reklamowej, obowiązek podatkowy ciąży na tobie od kwietnia bo dopiero wtedy przekroczysz próg kwoty wolnej od podatku. Obliczasz jaki osiągnęłaś dochód od początku roku podatkowego (tutaj 4000 zł) i obliczasz wysokość zaliczki według wzoru:
suma dochodów z wszystkich miesięcy x 18% - kwota pomniejszająca podatek = wysokość zaliczki
W naszym przypadku to:

(4 x 1000 zł) x 18% - 556,02 zł = 163,98 (po zaokrągleniu do pełnych złotówek 164 zł)

Zaliczka za kwiecień płatna jest do 20 maja. Zaliczkę za maj i kolejne miesiące obliczasz podobnie z tym, że od wyniku odejmujesz sumę zaliczek zapłaconych w poprzednich miesiącach. Co ważne, podatek płacisz od dochodu, a nie przychodu, czyli jeżeli potrafisz udokumentować poniesione koszty, możesz pomniejszyć swój przychód, a tym samym kwotę podatku. Jeżeli masz wątpliwości zawsze warto poprosić o pomoc z Urząd Skarbowy lub księgową. Na koniec roku wypełniasz PIT-36 wpisując sumę zaliczek w rubrykę "najem i dzierżawa

Ryczałt

Według mnie dużo prostszą i korzystniejszą opcją jest rozliczanie się ryczałtem. I w tym przypadku składki opłacasz co miesiąc, wpłacając je do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym otrzymałaś przychód. Opodatkowany jest twój przychód, czyli nic nie możesz odliczyć. Poza tym nie odliczasz kwoty wolnej od podatku. Wysokość stawki to 8,5%. Zatem wysokość zaliczki obliczasz według wzoru:

przychód x 8,5% = zaliczka na podatek

Ważne: aby móc rozliczać się ryczałtem musisz to zgłosić w  US właściwym zgodnie z miejscem zamieszkania do 20. stycznia roku podatkowego. Jeżeli przychody osiągnęłaś dopiero w ciągu roku, to oświadczenie wyboru ryczałtu składasz do 20. dnia następnego miesiąca. Zmiany powrotnej na opodatkowanie według skali można dokonać tylko na początku roku podatkowego, do 20. stycznia. Na koniec roku składasz deklarację PIT-28 w terminie do końca stycznia.

Mam nadzieję, że pomogłam wam uporządkować informacje na temat rozliczania dochodów z programów partnerskich. Zainteresowanym polecam jeszcze artykuł PIT wynajmującego.
Pamiętajcie, że powyższy tekst nie jest profesjonalną poradą podatkowo-prawną, a każda z was może być w innej sytuacji, dlatego w razie wątpliwości polecam kontakt z Urzędem Skarbowym lub biurem rachunkowym. A propos, możecie jakieś polecić?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Niektóre linki na tym blogu są linkami partnerskimi, które mogą zapisywać pliki cookie w twojej przeglądarce.
Co to są linki partnerskie?
Copyright © 2014 Jolka potrafi... , Blogger
Do góry